2015011414212370519gTpUt9w

Odensala HVB

Odensala HVB är beläget norr om Märsta. Mitt i mellan Stockholm och Uppsala. Boendet ligger idylliskt i en lugn och naturskön miljö. Oavsett psykiatrisk problematik eller bakgrund så är vi rätt boende för en snabb, kvalitativ och prisvärd lösning.

Vår verksamhet riktar sig till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar, främst psykossjukdomar som schizofreni och bipolär/manodepressiv sjukdom. Vi har även lång erfarenhet av att arbeta med klienter med ADHD och/eller Aspergerproblematik. Vi kan ta emot akuta placeringar med mycket kort varsel, samt har möjlighet att ordna med transport. Vi tar även emot personer som behöver stöd i utslussning från slutenvården samt personer med dubbeldiagnos.

Verksamhet

Vår verksamhet riktar sig till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Behandling

Vi använder oss enbart av evidensbaserade behandlingsmetoder, som KBT.

Aktiviteter

Alla klienter på Odensala HVB skall ha en meningsfull vardag med individuellt anpassade aktiviteter.